15° Açık
 • EURO
  Warning: number_format() expects parameter 1 to be float, string given in /home/kandiragundem/public_html/wp-content/themes/wphaber/header.php on line 133
 • DOLAR
  Warning: number_format() expects parameter 1 to be float, string given in /home/kandiragundem/public_html/wp-content/themes/wphaber/header.php on line 137

KOCAELİ VALİLİĞİ’NİN TAM KAPANMADA ALDIĞI KARARLAR

Gündem - Nisan 27, 2021 8:45 pm A A

17 Mayıs 2021 tarihinde kadar Koaeli Valili’ğinini KOCAELİ İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARLARI;

”GÜNDEM:
Covid-19 virüsünün mutasyona uğrayan yeni varyantları sonrasında artan bulaşıcılığıyla
birlikte Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu
riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla yeni tedbirlerin alınması
gerekmiş ve 13 Nisan 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında alınan kararlar
doğrultusunda 14 Nisan 2021 Çarşamba gününden itibaren iki haftalık kısmi kapanma sürecine
girilmiştir.
Gelinen aşamada temel usul ve esasları 14.04.2021 tarih ve 6638 sayılı Genelgemizle
belirlenen kısmi kapanma tedbirleri sonrasında salgının artış hızının önce yavaşladığı, akabinde
durduğu, son günlerde ise bir düşüş eğilimine girdiği görülmektedir.
Bu çerçevede 26.04.2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan
Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda; hali hazırda uygulanmakta olan
kısmi kapanma tedbirlerine yeni önlemler eklenerek tam kapanma dönemine geçilecektir.
Bu doğrultuda İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 27.04.2021 tarih ve
7576 sayılı “Tam Kapanma Tedbirleri” konulu Genelgesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27.
ve 72. maddeleri uyarınca ilimiz genelinde alınması gereken tedbirleri değerlendirmek üzere
27.04.2021 tarihinde Sayın Valimiz Seddar YAVUZ başkanlığında yapılan 2021/23 sayılı kurul
toplantımızda aşağıdaki kararlar alınmıştır;
KARARLAR:
29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü
saat 05.00’e kadar sürecek olan tam kapanma döneminde, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi
Genel Müdürlüğünün 14.04.2021 tarih ve 6638 sayılı Genelgesi gereği çıkartılan 2021/19 sayılı İl
Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararlarımızda belirtilen tedbirlere ilave olarak ilimiz genelinde
geçerli olmak üzere;
1. SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI
Hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’da
başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde tam zamanlı sokağa
çıkma kısıtlaması uygulanmasına,

 

1.1- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik
zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla
Ek’te belirtilen yerler ve kişilerin kısıtlamadan muaf tutulmasına,
Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler, İçişleri Bakanlığımızın 14.12.2020
tarih ve 20799 sayılı Genelgesinde açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedeni ve buna bağlı
olarak zaman ve güzergâh ile sınırlı olup, aksi durumların muafiyetlerin kötüye kullanımı
olarak görülerek idari / adli yaptırımlara konu edileceğine,
1.2- Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi
ve tatlıcıların 10.00 – 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilmesine, vatandaşlarımızın
zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli
vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve
tatlıcılara gidip gelebilmesine, aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap
kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmalarının evlere / adrese servis şeklinde de satış
yapabilmesine,
Yukarıda belirtilen uygulamanın zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli
olmasına, zincir marketlerin pazar günleri kapalı kalmasına,
1.3- Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde yeme – içme yerlerinin (restoran, lokanta,
kafeterya, pastane gibi yerler) sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebileceğine,
Yeme – içme yerleri ile online yemek sipariş firmalarının Ramazan ayı sonuna denk gelen 13
Mayıs 2021 Perşembe gününe kadar 24 saat esasına göre paket servis yapabileceğine, yeme –
içme yerleri ile online yemek sipariş firmalarının Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte saat
01.00’e kadar paket servis yapabileceğine,
1.4- Tam kapanma döneminde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve / veya unlu mamul ruhsatlı
iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayilerinin açık olacağına (Bu iş yerlerinde
sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.), vatandaşlarımızın ekmek ve unlu mamul
ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli
vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebilmesine,

 

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve
bakkallara ekmek servisi yapılabileceğine, sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacağına,
1.5- Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında yukarıda belirtilen temel gıda, ilaç ve temizlik
ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması
amacıyla muafiyet kapsamında bulunan işyerleri dışında tüm ticari işletme, işyeri ve / veya
ofisler kapalı olacak olup, uzaktan çalışma haricinde yüz yüze hizmet verilmeyeceğine,
1.6- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan dönemde konaklama tesislerinde
rezervasyonunun bulunması vatandaşlarımız açısından sokağa çıkma ve / veya şehirlerarası
seyahat kısıtlamasından muafiyet sağlamayacak olup, bu dönemde konaklama tesislerinin
sadece zorunlu durumlara bağlı olarak seyahat izin belgesi alan kişilere hizmet verebileceğine,
1.7- Yabancılara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasına dair muafiyet sadece turistik faaliyetler
kapsamında geçici / kısa bir süre için ülkemizde bulunan yabancıları kapsamakta olup; ikamet
izinliler, geçici koruma statüsündekiler veya uluslararası koruma başvuru ve statü sahipleri
dahil olmak üzere turistik faaliyetler kapsamı dışında ülkemizde bulunan yabancıların sokağa
çıkma kısıtlamalarına tabi olacağına,
1.8- Tam kapanma sürecinde kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumdaki ileri yaş
gruplarındaki veya ağır hastalığı olan vatandaşlarımızın 112, 155 ve 156 numaraları üzerinden
bildirdikleri temel ihtiyaçları VEFA Sosyal Destek Gruplarınca karşılanacak olup, bu konuda
gerek personel görevlendirilmesi gerekse ihtiyaçların bir an evvel giderilmesi bakımından gerekli
tedbirlerin Kaymakamlıklar tarafından alınmasına,
2. ŞEHİRLERARASI SEYAHAT KISITLAMASI
Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan 17
Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar vatandaşlarımızın şehirlerarası seyahatlerine
zorunlu haller dışında izin verilmeyeceğine,
2.1- Şehirlerarası seyahat kısıtlamasının istisnaları;
– Zorunlu bir kamusal görevin ifası kapsamında ilgili Bakanlık ya da kamu kurum veya
kuruluşu tarafından görevlendirilmiş olan kamu görevlileri (müfettiş, denetmen vb.) kurum
kimlik kartı ile birlikte görev belgesini ibraz etmek kaydıyla bu hükümden muaf tutulmasına,

 

– Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine
katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat etmek amacıyla herhangi bir cenaze yakınının
e-devlet kapısındaki İçişleri Bakanlığına ait E-BAŞVURU veya ALO 199 sistemleri
üzerinden yapacakları başvurular (yanında akraba konumundaki 9 kişiye kadar bildirimde
bulunabilecektir) sistem tarafından vakit kaybetmeksizin otomatik olarak onaylanarak cenaze
yakınlarına gerekli seyahat izin belgesinin oluşturulacağına,
Cenaze nakil ve defin işlemleri kapsamında başvuru yapacak vatandaşlarımızdan herhangi
bir belge ibrazı istenilmeyecek olup, Sağlık Bakanlığı ile sağlanan entegrasyon üzerinden gerekli
sorgulamanın seyahat izin belgesi düzenlenmeden önce otomatik olarak yapılacağına,
2.2. Zorunlu Hal Sayılacak Durumlar;
 Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu
ile sevk olan ve / veya daha önceden alınmış doktor randevusu / kontrolü olan,
 Kendisi veya eşinin, hastanede tedavi gören birinci derece yakınına ya da kardeşine
refakat edecek olan (en fazla 2 kişi),
 Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp
ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk
bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),
 ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacak olan,
 Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,
 Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,
 Ceza infaz kurumlarından salıverilen,
Kişilerin zorunlu hali bulunduğu kabul edilecektir.
2.3- Vatandaşlarımızın, yukarıda belirtilen zorunlu hallerin varlığı halinde bu durumu
belgelendirmek kaydıyla; e-devlet üzerinden İçişleri Bakanlığına ait E-BAŞVURU ve ALO
199 sistemleri üzerinden Kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan Seyahat İzin Kurullarından
izin almak kaydıyla seyahat edebileceklerine, Seyahat İzin Belgesi verilen kişilerin seyahat
süreleri boyunca sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaklarına,

2.4- Tam kapanma sürecinde seyahat izin taleplerinde yaşanabilecek artış göz önünde
bulundurularak Kaymakamlıklarca yeterli sayıda personel görevlendirilmesi başta olmak üzere
seyahat izin taleplerinin hızlı bir şekilde değerlendirilerek karara bağlanabilmesi için her
türlü tedbirin alınmasına,
2.5- Belirtilen dönem içerisinde uçak, tren, gemi veya otobüs gibi toplu ulaşım aracıyla seyahat
edecek kişilerin biletleme işlemi yapılmadan önce mutlaka seyahat izin belgesinin olup
olmadığının kontrol edilerek, geçerli bir seyahat izninin bulunması halinde biletleme işleminin
gerçekleştirilmesine,
Uçak, tren, gemi veya otobüs gibi toplu taşıma araçlarıyla yapılacak seferlerde yolcuların
araçlara kabulü öncesinde HES kodu sorgulamasının muhakkak yapılarak, tanılı / temaslı gibi
sakıncalı bir durumun olmaması halinde araca alınmasına,
2.6- Şehirlerarası faaliyet gösteren toplu taşıma araçlarının (uçak hariç); araç ruhsatında belirtilen
yolcu taşıma kapasitesinin %50’si oranında yolcu kabul edebileceğine ve araç içindeki
yolcuların oturma şeklinin yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek (1 dolu 1 boş) şekilde
olacağına,
3. Tam kapanma sürecinde sağlık, güvenlik, acil çağrı gibi kritik görev alanları hariç olmak
üzere kamu kurum ve kuruluşlarında hizmetlerin sürdürülebilmesi için gerekli olan asgari
personel seviyesine düşülecek (asgari personel seviyesi toplam personel sayısının % 50’sini
aşmayacak ölçüde) şekilde uzaktan veya dönüşümlü çalışmaya geçileceğine,
Bu dönemde;
– Uzaktan ve dönüşümlü çalışmaya tabi kamu personelinin, herhangi bir özel muafiyete sahip
olmamaları nedeniyle diğer vatandaşlarımızın tabi olduğu esaslar haricinde ikametlerinden
ayrılmamasına,
– Kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet binalarında / yerlerinde görev alacak kamu personeli
için yetkili yönetici tarafından bu durumu ortaya koyan görev belgesi düzenlenmesine,
görevli olduğu zaman dilimi içerisinde ikameti ile işyeri arasındaki güzergahla sınırlı
şekilde muafiyete tabi olmalarına,

4. İller arası hareketliliğin zorunlu olduğu mevsimlik tarım işçileri, hayvancılık ve arıcılık
faaliyetlerinde salgınla mücadele koşullarına uygun hareket edilebilmesi için Tarım ve Orman
Bakanlığının koordinasyonunda Valilikler tarafından gerekli tedbirlerin eş zamanlı olarak
alınmasına, bu bağlamda mevsimlik tarım işçilerinin iller arası hareketliliği ile
konaklayacakları alanlarda alınacak tedbirler ve iller arası hayvancılık ve arıcılık faaliyetleri
konusunda İçişleri Bakanlığımızca yeni bir Genelge yayımlanıncaya kadar 03.04.2020 tarih ve
6202 sayılı Genelgede belirlenen esaslara göre hareket edilmesine,
5. Tam gün uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması tedbirinin konut sitelerinde de uygulanmasını
temin etmek amacıyla site yönetimlerine sorumluluk verilerek, site içerisinde izinsiz şekilde
dışarı çıkan kişilerin (özellikle çocukların ve gençlerin) ikametlerine dönmeleri konusunda
uyarılmalarının sağlanmasına,
6. Sokağa çıkma süresi boyunca sokak hayvanlarının beslenmelerine özel önem verilerek, bu
kapsamda Kaymakamlıklar tarafından yerel yönetimler, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile
gerekli koordinasyonun tesis edilerek sokak hayvanlarının aç kalmaması için gerekli tedbirlerin
alınmasına, bu amaçla başta hayvan barınakları olmak üzere park, bahçe, orman gibi sokak
hayvanlarının doğal yaşam alanlarına düzenli olarak mama, yem, yiyecek ve su bırakılmasının
sağlanmasına,
7. DENETİM FAALİYETLERİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI
7.1- Tam kapanma döneminde kolluk kuvvetlerinin tam kapasiteyle denetim faaliyetlerine
katılımı sağlanacak, özellikle sokağa çıkma ile şehirlerarası seyahat kısıtlamaları başta olmak
üzere kolluk kuvvetleri tarafından kapsamlı, geniş katılımlı, etkili ve sürekli denetim
faaliyetleri planlanarak uygulamaya geçirilecektir.
7.2- Sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında;
– Muafiyet tanınan işyerlerinde çalışıldığına dair gerçeğe aykırı belge düzenlenmesi,
– Özel sağlık kuruluşlarından sahte randevu alınması,
– Fırın, market, bakkal, kasap, manav, kuruyemişçi veya tatlıcılara çıkış serbestisinin
maksadını aşan şekilde kullanımı (markete ailece gidilmesi gibi),
– Çiftçi Kayıt Belgesinin (ÇKS) amaç dışı kullanılması,

gibi durumlarda muafiyetlerin giderek artan bir sıklıkla kötüye kullanıldığı göz önünde
bulundurularak, bu suistimallerin önlenmesi amacıyla kolluk kuvvetleri tarafından her türlü
tedbirin alınmasına ve yapılacak denetimlerde bu hususların kontrolünün özellikle sağlanmasına,
7.3- Şehirlerarası seyahat kısıtlamasının etkinliğinin artırılması amacıyla şehirlerin tüm
giriş ve çıkışlarında (iller arası koordinasyon sağlanmak kaydıyla) kontrol noktaları
oluşturulmasına, kontrol noktalarında görevlendirilecek yeterli sayıda kolluk personeli (trafik ve
asayiş birimlerinden) marifetiyle toplu ulaşım araçlarıyla veya özel araçlarla yolculuk
edenlerin seyahat izin belgelerinin olup olmadığının muhakkak tetkik edilerek, geçerli bir
mazereti / muafiyeti bulunmayan kişilerin şehirlerarası seyahatlerine izin verilmemesine,
7.4- Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan tam kapanma döneminde,
vatandaşlarımızın sadece temel ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla açık tutulacak fırın, market,
bakkal, kasap, manav, kuruyemişçi ve tatlıcı gibi işyerlerinin çevresinde gerekli kontrollerin
yapılabilmesi için yeterli sayıda kolluk personeli görevlendirilmesine, yürütülecek devriye ve
denetim faaliyetlerinde, bu işyerlerinin kurallara uyup uymadıkları ile vatandaşlarımızın bu
işyerlerine gidişlerinde araç kullanmama ve ikametlerine en yakın yere gitme kuralına riayet edip
etmediklerinin kontrol edilmesine,
Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan
verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi
Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine, konusu suç
teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli
işlemlerin başlatılmasına, oy birliği ile karar verildi.” alınmıştır.Gündem - 8:45 pm A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.

SON DAKİKA HABERLERİ

NAMAZ VAKİTLERİ

20.06.2024 05:03:09
 • 05:32 İmsak
 • 06:56 Güneş
 • 12:53 Öğle
 • 16:05 İkindi
 • 18:41 Akşam
 • 19:59 Yatsı
Ülkemizin en büyük evcil hayvan mağazası olan tcremix.org sitemizde kedi veya köpek besleyenler için hayatlarını kolaylaştıracak çok sayıda ürün bulunuyor. Bunların en başında mamalar geliyor eğer köpek besliyorsanız köpek maması başta olmak üzere yavru köpek maması, yaşlı köpek maması, light köpek maması, tahılsız köpek maması, konserve köpek yaş mama ürünlerini bulabileceğiniz gibi köpek sağlık ürünleri, köpek ödülleri, köpek bakım ürünleri, köpek aksesuarları, köpek mama su kapları, köpek oyuncakları, köpek eğitim ürünleri, köpek tasmaları gibi işlerinizi kolaylaştıracak çok sayıda ürünü bulabilirsiniz. Kedi besleyen arkadaşlar başta kedi maması ana kategorimiz olmak üzere konserve kedi yaş maması, yavru kedi konserve maması, yavru kedi maması, kısırlaştırılmış kedi maması, yaşlı kedi maması, yetişkin kedi maması, light diyet kedi maması kategorilerimizi ziyaret ederek kedinizin temel beslenme ihtiyaçlarını karşılayabilirisiniz. Diğer yandan ihtiyaç duyabileceğiniz diğer ürünleri kedi ödülleri, kedi tuvaletleri, kedi oyuncakları, kedi vitaminleri, kedi kumu, kedi aksesuarları, kedi bakım ürünleri, kedi mama su kapları ana kategorilerimizden bulabilirsiniz. Ayrıntılı armaa için alt kategorilerimize de göz atmanızda fayda var. Türkiye 'nin en büyük online pet shop mağazası tcremix.org sitemize hepiniz davetlisiniz.
Adana Escort Çukurova Escort Seyhan Escort Ankara Escort Mamak Escort Etimesgut Escort Polatlı Escort Pursaklar Escort Haymana Escort Çankaya Escort Keçiören Escort Sincan Escort Antalya Escort Kumluca Escort Konyaaltı Escort Manavgat Escort Muratpaşa Escort Kaş Escort Alanya Escort Kemer Escort Bursa Escort Eskişehir Escort Gaziantep Escort Şahinbey Escort Nizip Escort Şehitkamil Escort İstanbul Escort Merter Escort Nişantaşı Escort Şerifali Escort Maltepe Escort Sancaktepe Escort Eyüpsultan Escort Şişli Escort Kayaşehir Escort Büyükçekmece Escort Beşiktaş Escort Mecidiyeköy Escort Zeytinburnu Escort Sarıyer Escort Bayrampaşa Escort Fulya Escort Beyoğlu Escort Başakşehir Escort Tuzla Escort Beylikdüzü Escort Pendik Escort Bağcılar Escort Ümraniye Escort Üsküdar Escort Esenyurt Escort Küçükçekmece Escort Esenler Escort Güngören Escort Kurtköy Escort Bahçelievler Escort Sultanbeyli Escort Ataşehir Escort Kağıthane Escort Fatih Escort Çekmeköy Escort Çatalca Escort Bakırköy Escort Kadıköy Escort Avcılar Escort Beykoz Escort Kartal Escort İzmir Escort Balçova Escort Konak Escort Bayraklı Escort Buca Escort Çiğli Escort Gaziemir Escort Bergama Escort Karşıyaka Escort Urla Escort Bornova Escort Çeşme Escort Kayseri Escort Kocaeli Escort Gebze Escort İzmit Escort Malatya Escort Manisa Escort Mersin Escort Yenişehir Escort Mezitli Escort Erdemli Escort Silifke Escort Akdeniz Escort Anamur Escort Muğla Escort Bodrum Escort Milas Escort Dalaman Escort Marmaris Escort Fethiye Escort Datça Escort Samsun Escort Atakum Escort İlkadım Escort Adıyaman Escort Afyonkarahisar Escort Ağrı Escort Aksaray Escort Amasya Escort Ardahan Escort Artvin Escort Aydın Escort Balıkesir Escort Bartın Escort Batman Escort Bayburt Escort Bilecik Escort Bingöl Escort Bitlis Escort Bolu Escort Burdur Escort Çanakkale Escort Çankırı Escort Çorum Escort Denizli Escort Diyarbakır Escort Düzce Escort Edirne Escort Elazığ Escort Erzincan Escort Erzurum Escort Giresun Escort Gümüşhane Escort Hakkari Escort Hatay Escort Iğdır Escort Isparta Escort Kahramanmaraş Escort Karabük Escort Karaman Escort Kars Escort Kastamonu Escort Kırıkkale Escort Kırklareli Escort Kırşehir Escort Kilis Escort Konya Escort Kütahya Escort Mardin Escort Muş Escort Nevşehir Escort Niğde Escort Ordu Escort Osmaniye Escort Rize Escort Sakarya Escort Siirt Escort Sinop Escort Sivas Escort Şanlıurfa Escort Şırnak Escort Tekirdağ Escort Tokat Escort Trabzon Escort Tunceli Escort Uşak Escort Van Escort Yalova Escort Yozgat Escort Zonguldak Escort

Ayakkabı Bot ve çizme Günlük ayakkabı Bot ayakkabı modelleri Çizme ayakkabı Terlik ayakkabı Sandalet Babet Spor ayakkabı Topuklu ayakkabı İç giyim Mayo Çorap Fantezi giyim İç çamaşır takımları Sütyen Gecelik Pijama takımı Gece elbisesi Plaj giyim Giyim Büyük beden Tesettür Etek Trenckot tarz eşofman takımları bayan Mont Gömlek Pantolon T-shirt Sweatshirt Kırmızı elbiseler Ceket Çanta Çanta aksesuarlar Bebek bakım çantası Spor çanta Okul çantası Laptop çantası Portföy çanta Bel çantası Postacı çantası El çantası Sırt çanta Bebek bakım çantası Omuz çantası